Gepubliceerd: 19 juni 2019
Indiener(s): Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35133-9.html
ID: 35133-9

63,3 %
36,7 %

CU

50PLUS

SP

Van Haga

VVD

DENK

PvdA

D66

SGP

PVV

FvD

vKA

CDA

GL

PvdD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS

Ontvangen 19 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel E, wordt in artikel 9.3, eerste lid, «drie jaar» vervangen door «twee jaar».

Toelichting

De termijn waarbinnen niet opnieuw een voorkeursrecht kan worden gevestigd wordt drie in plaats van twee jaar (eerste lid). Deze wijziging wordt niet gemotiveerd, anders dan dat hiermee de positie van de eigenaar wordt verbeterd. Indiener pleit voor het handhaven van de termijn van twee jaar. Er is niet gebleken dat die termijn te kort is.

Smeulders