Gepubliceerd: 19 juni 2019
Indiener(s): Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35133-10.html
ID: 35133-10

48,7 %
51,3 %

PvdD

CDA

D66

PvdA

VVD

Van Haga

FvD

SGP

PVV

DENK

vKA

CU

GL

50PLUS

SP


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS

Ontvangen 19 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel E, wordt in artikel 9.4, derde lid, «een jaar» vervangen door «twee jaar» en wordt «dat jaar» vervangen door «die termijn».

Toelichting

In artikel 9.4, derde lid, staat dat na vernietiging van het omgevingsplan het voorkeursrecht nog een jaar geldt, zodat het plan ondertussen kan worden hersteld. In de reacties op de consultatieversie is al aangegeven dat een jaar te kort is. Soms moet door vernietiging van een omgevingsplan veel aanvullend onderzoek plaatsvinden of moeten mitigerende maatregelen worden getroffen. Indiener stelt voor hiervan twee jaar te maken.

Smeulders