Gepubliceerd: 25 juni 2019
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-35.html
ID: 35122-35
Origineel: 35122-2

Nr. 35 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 juni 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In Artikel II, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 15d, tweede lid, «de vorige twee volzinnen» vervangen door «de vorige volzinnen».

B

In Artikel IVa, onderdeel 1, onderdeel C, subonderdeel 4, wordt in het voorgestelde artikel 6:2:13, tweede lid, «de vorige twee volzinnen» vervangen door «de vorige volzinnen».

C

In Artikel IVa, onderdeel 2, onderdeel B, subonderdeel 2, onderdeel G, wordt in het voorgestelde artikel 6:2:13, tweede lid, «de vorige twee volzinnen» vervangen door «de vorige volzinnen».

Toelichting

In het voorgestelde artikel 15d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht werd abusievelijk niet verwezen naar de eerste volzin. Met deze nota van wijziging wordt dit hersteld.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker