Gepubliceerd: 20 juni 2019
Indiener(s): Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-19.html
ID: 35122-19

13,3 %
86,7 %

SGP

FvD

PvdD

PvdA

PVV

VVD

DENK

SP

50PLUS

D66

CDA

GL

CU


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goed gedrag in detentie niet beloond moet worden met strafkorting;

overwegende dat door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geheel moeten worden uitgezeten, ongeacht of sprake is van goed gedrag tijdens de detentieperiode;

verzoekt de regering, de voorwaardelijke invrijheidstelling in haar geheel af te schaffen en gedetineerden hun volledig opgelegde gevangenisstraf uit te laten zitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower