Gepubliceerd: 20 juni 2019
Indiener(s): Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-19.html
ID: 35122-19

13,3 %
86,7 %

SP

PvdD

VVD

CU

CDA

D66

FvD

GL

50PLUS

DENK

SGP

PVV

PvdA


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goed gedrag in detentie niet beloond moet worden met strafkorting;

overwegende dat door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geheel moeten worden uitgezeten, ongeacht of sprake is van goed gedrag tijdens de detentieperiode;

verzoekt de regering, de voorwaardelijke invrijheidstelling in haar geheel af te schaffen en gedetineerden hun volledig opgelegde gevangenisstraf uit te laten zitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower