Gepubliceerd: 20 juni 2019
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-13.html
ID: 35122-13

18,7 %
81,3 %

CU

SGP

D66

SP

CDA

PvdA

DENK

50PLUS

VVD

PvdD

PVV

FVD

GL


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE

Ontvangen 20 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, wordt het voorgestelde tweede lid als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt «en ten hoogste een jaar».

2. In onderdeel b, wordt na «ten minste vier weken» ingevoegd «en ten hoogste een jaar» en wordt «moeten» vervangen door «moet».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de huidige wettelijke regeling van het penitentiair programma in de Penitentiaire beginselenwet ongewijzigd blijft. Het penitentiair programma blijft daardoor behouden, ook voor gedetineerden waarvoor voorwaardelijke invrijheidstelling openstaat.

Van den Berge