Gepubliceerd: 19 juni 2019
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-11.html
ID: 35122-11
Wijzigingen: 35122-30, 35122-34

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 19 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt het voorgestelde artikel 18a als volgt gewijzigd:

1. in het derde lid wordt «van de rechter of het openbaar ministerie» vervangen door «van de rechter, de reclassering of het openbaar ministerie».

2. In het vierde lid vervallen de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.».

Toelichting

Het is belangrijk dat het detentie- en re-integratieplan wordt besproken met alle relevante partners. In het wetsvoorstel is het overleg met de reclassering een optie. De indieners van dit amendement pleiten ervoor om ook eventuele adviezen van de reclassering te betrekken bij het opstellen van het detentie- en re-integratieplan. Hiervoor is de reclassering van het vierde lid verplaatst naar het derde lid.

Van Nispen Van der Staaij