Kamerstuk 35028-24

Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Leijten ter vervanging van nr. 10 over het verlagen van de verhuurderheffing

Dossier: Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Gepubliceerd: 8 november 2018
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35028-24.html
ID: 35028-24
Origineel: 35028-10

30,0 %
70,0 %

SGP

SP

50PLUS

PVV

DENK

VVD

CU

CDA

D66

GL

PvdA

FvD

PvdD


Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 8 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 7.3, onderdeel S, wordt in de tabel, kolom IV, «25%» vervangen door «26%».

II

In artikel 7.4, onderdeel I, wordt in de tabel, kolom IV, «22,55%» vervangen door «23,55%».

III

In artikel 7.5, onderdeel B, wordt in de tabel, kolom IV, «20,50%» vervangen door «21,50%».

IV

In artikel 7.9 wordt «0,561%» vervangen door «0,411%».

Toelichting

Dit amendement verlaagt de verhuurderheffing, die geheven wordt bij verhuurders van sociale huurwoningen zoals woningcorporaties. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om een investeringsfonds op te richten om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. Iedereen verdient een betaalbaar dak boven zijn hoofd. Maar er heerst woningnood, er zijn lange wachttijden in delen van het land voor sociale huurhuizen en de huizenprijzen rijzen de pan uit. Dit moet en kan anders.

Als dekking wordt slechts 1%-punt meer winstbelasting gevraagd van bijvoorbeeld grote bedrijven en multinationals. Het tarief in de tweede schijf van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 25% naar 26%. Ook voor de komende jaren wordt het tarief in de tweede schijf van de Wet Vpb 1969 structureel aangepast om de verlaagde verhuurderheffing te dekken. De opbrengst wordt gebruikt voor een verlaging van het tarief van de verhuurderheffing zodat betaalbare huizen gebouwd kunnen worden.

Beckerman Leijten