Kamerstuk 35004-9

Amendement van de leden Beckerman en Akerboom ter vervanging van nr. 8 over een verdeling van 20-80

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

Gepubliceerd: 15 november 2018
Indiener(s): Eva Akerboom (PvdD), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-9.html
ID: 35004-9

20,7 %
79,3 %

VVD

PvdD

SP

GL

CU

SGP

DENK

50PLUS

CDA

PVV

D66

PvdA

FvD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN AKERBOOM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 15 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «0,0524» vervangen door «0,0185».

2. In onderdeel b wordt «0,0161» vervangen door «0,0414».

3. In onderdeel c wordt «0,0059» vervangen door «0,0151».

4. In onderdeel d wordt «0,0031» vervangen door «0,0081».

5. In onderdeel f wordt «0,0084» vervangen door «0,0030».

6. In onderdeel g wordt «0,0061» vervangen door «0,0156».

7. In onderdeel h wordt «0,0059» vervangen door «0,0151».

8. In onderdeel i wordt «0,0031» vervangen door «0,0081».

II

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «0,0189» vervangen door «0,0087».

2. In onderdeel b wordt «0,0278» vervangen door «0,0641».

3. In onderdeel c wordt «0,0074» vervangen door «0,0171».

4. In onderdeel d wordt «0,0003» vervangen door «0,0007».

5. In onderdeel e wordt «0,0003» vervangen door «0,0007».

Toelichting

Met dit amendement komt de verdelingssystematiek in lijn met de CO2-uitstoot, volgens het principe «de vervuiler betaalt». Bedrijven vervuilen voor 80%, huishoudens voor 20%. Toch betalen huishoudens een tarief dat vele malen hoger ligt dan voor bedrijven. Voor huishoudens wordt het komend jaar het tarief voor gas zelfs verdubbeld. De indieners vinden dit onrechtvaardig. Dit amendement brengt de tarieven in lijn met het principe «de vervuiler betaalt» door de verdelingssytematiek van 50:50 te wijzigen in 20 kleinverbruik:80 grootverbruik. Door alleen de verdeelsleutel te wijzigen blijft de opbrengst hetzelfde en is deze maatregel daarmee budgetneutraal.

Beckerman Akerboom