Kamerstuk 35004-14

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren van kernenergie

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

Gepubliceerd: 15 november 2018
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-14.html
ID: 35004-14

46,0 %
54,0 %

SGP

PVV

D66

CDA

DENK

CU

PvdD

50PLUS

PvdA

FvD

VVD

SP

GL


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kernenergie geen duurzame energie is;

verzoekt de regering, geen collectieve middelen aan te wenden voor het stimuleren van kernenergie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee