Kamerstuk 35004-12

Motie van het lid Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)


14,7 %
85,3 %

GL

SP

D66

SGP

VVD

CDA

CU

PvdA

PVV

FvD

PvdD

DENK

50PLUS


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de ODE en de SDE+ af te schaffen, waardoor de energierekening van huishoudens daalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops