Kamerstuk 35004-12

Motie van het lid Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)


14,7 %
85,3 %

VVD

CU

SGP

PvdA

GL

PVV

50PLUS

PvdD

CDA

D66

SP

DENK

FvD


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de ODE en de SDE+ af te schaffen, waardoor de energierekening van huishoudens daalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops