Kamerstuk 35004-11

Motie van het lid Beckerman c.s. over het evalueren van de Wet opslag duurzame energie

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)


46,0 %
54,0 %

PvdD

PvdA

FvD

50PLUS

VVD

SP

DENK

SGP

GL

PVV

CDA

D66

CU


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een regelmatige evaluatie van een wet of regeling onmisbaar is om de effectiviteit en oorspronkelijke doelstellingen te waarborgen;

verzoekt de regering, de Wet opslag duurzame energie inclusief de jaarlijkse tariefswijzigingen te evalueren en de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Moorlag

Van der Lee

Akerboom