Kamerstuk 35004-10

Motie van de leden Beckerman en Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)


25,3 %
74,7 %

SGP

50PLUS

D66

FvD

DENK

GL

PVV

PvdD

VVD

CU

SP

PvdA

CDA


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN AKERBOOM

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor huishoudens het tarief voor gas verdubbelt;

van mening dat huishoudens met lage inkomens en middeninkomens vaak weinig kunnen doen om hun gasverbruik omlaag te krijgen;

van mening dat deze heffing het draagvlak voor de energietransitie kan ondermijnen;

verzoekt de regering, de opbrengsten van de ODE deels naar de ISDE-regeling te laten vloeien en deze regeling ook open te stellen voor energiebesparende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Akerboom