Kamerstuk 34950-XVI-10

Motie van het lid Hijink over wachtlijsten door budgetplafonds

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

Gepubliceerd: 19 juni 2018
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34950-XVI-10.html
ID: 34950-XVI-10

49,3 %
50,7 %

CDA

VVD

PVV

50PLUS

PvdA

DENK

D66

CU

SP

SGP

PvdD

GL

FVD


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars in de ziekenhuiszorg, de wijkverpleging en in de geestelijke gezondheidszorg budgetplafonds opleggen;

constaterende dat als het budgetplafond bereikt is, mensen op de wachtlijst worden gezet voor zorg en/of behandeling of doorverwezen worden naar andere zorginstellingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de rol van de zorgverzekeraars is bij het opleggen van budgetplafonds, in hoeverre daaruit wachtlijsten ontstaan en wat de gevolgen daarvan zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink