Gepubliceerd: 13 juni 2018
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34902-5.html
ID: 34902-5

63,3 %
36,7 %

D66

PVV

GL

DENK

CDA

FVD

PvdD

CU

50PLUS

PvdA

SGP

SP

VVD


Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN DIK-FABER

Voorgesteld 13 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Stichting Schooldakrevolutie als doel heeft om op 6.000 scholen zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen aan te brengen en daarvoor 100 miljoen euro privaat geld inzamelt;

overwegende dat dit scholen kan ontzorgen en geld besparen, dit het aandeel duurzame energie verhoogt en bijdraagt aan educatie rondom de energietransitie;

verzoekt de regering, dit initiatief onder de aandacht te brengen bij scholen en gemeentes en te betrekken bij de programma's voor aardgasloze wijken en voor schaalvergroting in de verduurzaming van basisscholen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Dik-Faber