Gepubliceerd: 13 december 2018
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34864-17.html
ID: 34864-17

34,7 %
65,3 %

D66

CU

PvdD

GL

PvdA

SGP

50PLUS

FvD

PVV

VVD

DENK

SP

CDA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten in het stelsel van de Omgevingswet verantwoordelijkheid krijgen voor bodemvervuiling en dat zij hierdoor met nieuwe kosten te maken krijgen;

van mening dat de aanpak van bodemvervuiling te belangrijk is om wegens de kosten na te laten;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat gemeenten voldoende gefinancierd worden om aan kennisopbouw te doen voor hun nieuwe taken en om deze taken uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven