Gepubliceerd: 13 december 2018
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34864-16.html
ID: 34864-16

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de Aanvullingswet bodem de saneringsplicht uit de Wet bodembescherming verdwijnt;

verzoekt de regering, in instructieregels voor lagere overheden een algehele saneringsplicht voor verontreinigde gebieden op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven