22,0 %
78,0 %

SGP

FvD

DENK

CU

SP

GL

PVV

CDA

50PLUS

PvdA

PvdD

D66

VVD


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 18 april 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 vervalt de definitie van «vlucht binnen de Europese Unie».

II

In artikel 3 vervalt «, alsmede op vluchten binnen de Europese Unie,».

Toelichting

De PNR-richtlijn laat het in artikel 2 lid 1 aan de besluitvorming van de lidstaten zelf over om de PNR-richtlijn eveneens toe te passen op vluchten binnen de EU. Alle Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in de EU hebben in 2015 samen afgesproken dat ze de richtlijn ook zouden toepassen op vluchten binnen de EU, dat is dus echter geen verplichting die voortvloeit uit de richtlijn. Aangezien de indiener een zo klein mogelijke inbreuk op de privacy van passagiers wil maken, en daarom niets ziet in het standaard opslaan van de gegevens van passagiers op alle vluchten, is het zaak de richtlijn zo beperkt mogelijk te implementeren. Daarom regelt dit amendement dat deze wet alleen van toepassing is op vluchten naar en vanuit derde landen en de passagiersgegevens van deze vluchten.

Van Nispen