Kamerstuk 34858-24

Amendement van het lid Stoffer c.s. over overleg voor een besluit om niet in te stemmen

Dossier: Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliƫnten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018)


86,7 %
13,3 %

FvD

VVD

50PLUS

GL

D66

PVV

DENK

PvdA

SP

SGP

CDA

CU

PvdD


Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S.

Ontvangen 4 oktober 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8, vierde lid, wordt voor «De cliëntenraad deelt zijn beslissing» een zin ingevoegd, luidende «De cliëntenraad onthoudt zijn instemming niet dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, ten minste eenmaal met de instelling overleg is gepleegd.»

Toelichting

Dit amendement bepaalt dat de cliëntenraad pas besluit om niet in te stemmen met een aan hem ter instemming voorgelegd voorgenomen besluit nadat over het voornemen om niet in te stemmen overleg is gevoerd met de instelling. Hiermee wordt bevorderd dat cliëntenraad en instelling in onderling overleg meningsverschillen oplossen, zodat juridische procedures voorkomen worden. Ter vergelijking: artikel 7, vierde lid, bepaalt dat de instelling alleen mag afwijken van een advies van de cliëntenraad nadat hierover is overleg is gevoerd met de cliëntenraad.

Stoffer Van der Staaij Kerstens