Kamerstuk 34767-42

Motie van het lid Kerstens over het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering voor de zomer in consultatie brengen

Dossier: Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 29 januari 2020
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-42.html
ID: 34767-42

47,3 %
52,7 %

50PLUS

vKA

PvdD

CU

FvD

PVV

GL

PvdA

Van Haga

VVD

D66

DENK

SGP

SP

CDA


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet toetreding zorgaanbieders een stap is in de aanpak van (mogelijke) fraude en daaraan gerelateerde misstanden in de zorg, maar meer maatregelen noodzakelijk zijn;

overwegende dat het sinds de zomer van 2019 aangekondigde wetsvoorstel integere bedrijfsvoering in de zorg daar een belangrijk onderdeel van is;

overwegende dat sprake is van grote maatschappelijke onvrede over bedoelde fraude en misstanden en een brede wens bestaat de aanpak daarvan voortvarend aan te pakken;

verzoekt de regering, bedoeld wetsvoorstel voor de zomer van dit jaar in consultatie te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens