Kamerstuk 34725-XVII-15

Gewijzigde motie van het lid Diks over onderzoeken hoe de impact van de SDG's voor gemarginaliseerde groepen gemonitord kan worden (t.v.v. 34725-XVII-9)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Gepubliceerd: 27 juni 2017
Indiener(s): Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-XVII-15.html
ID: 34725-XVII-15
Origineel: 34725-XVII-9

64,7 %
35,3 %

CDA

PvdA

CU

GL

PvdD

FVD

D66

VVD

50PLUS

DENK

PVV

SP

SGP


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de belangrijkste doelstelling van Ontwikkelingssamenwerking is om de allerarmsten te ondersteunen en in hun ontwikkeling verder te helpen,

overwegende dat de Sustainable Development Goals weliswaar worden gemonitord,

overwegende dat vrouwen, jongeren en kinderen als omschreven groepen in de programma’s breed aan bod komen, maar binnen gemarginaliseerde groepen niet wordt gemonitord of bijvoorbeeld mensen met een beperking of kinderen in psychosociale nood wel voldoende worden bereikt,

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de impact van de Sustainable Development Goals voor gemarginaliseerde groepen als bijvoorbeeld mensen met een beperking, kinderen in psychosociale nood of mensen met afwijkende gezondheidsstatus, gemonitord zou kunnen worden en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van dag.

Diks