Gepubliceerd: 11 mei 2017
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34656-10.html
ID: 34656-10
Origineel: 34656-9

32,7 %
67,3 %

DENK

SGP

D66

PvdA

SP

CU

50PLUS

PVV

GL

CDA

VVD

PvdD

FvD


Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 11 mei 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel D, komt onderdeel 2 te luiden:

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, onderdeel h, 11, eerste lid, onderdeel c, voor zover het de beëindiging van de school betreft, onderdeel f, voor zover het de verplaatsing van de school betreft, en onderdeel p, en 13, eerste lid, onderdelen b en h, wordt niet genomen dan na raadpleging van de ouders. Het bevoegd gezag verzorgt de raadpleging.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het schoolbestuur bij een voorgenomen omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing een ouderraadpleging houdt. Op die manier kan actiever worden getoetst of de voorgenomen beslissing al dan niet aansluit op de wensen van de ouders.

Kwint