Kamerstuk 34541-7

Brief van de leden Van Ojik en Kuiken inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Gepubliceerd: 26 juni 2019
Indiener(s): Bram van Ojik (GL), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34541-7.html
ID: 34541-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK EN KUIKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2019

Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door de leden Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk.

Van Ojik Kuiken