Kamerstuk 34541-6

Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Gepubliceerd: 3 april 2018
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34541-6.html
ID: 34541-6

Nr. 6 BRIEF VAN HET LID VAN OJIK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2018

Hierbij deel ik u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekende en mevrouw Kuiken.

Van Ojik