Gepubliceerd: 19 september 2016
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34541-1.html
ID: 34541-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 september 2016

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het berust.

Voortman

Kuiken