Kamerstuk 34475-H-2

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het BES-Fonds (H)

Dossier: Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2015

Gepubliceerd: 18 mei 2016
Indiener(s): Arno Visser (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-H-2.html
ID: 34475-H-2

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2016

Vandaag, Verantwoordingsdag 2016, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2015. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het hoofdstuk BES-fonds (H) aan1, zoals vastgesteld op 2 mei 2016.

Dit jaar publiceren we in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint, maar dat ook leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2015. Daarnaast kunt u onze oordelen over de bedrijfsvoering en de informatie in het jaarverslag vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek. We hebben ze op zodanige wijze weergegeven dat vergelijking in de tijd en tussen ministeries eenvoudig te maken is. Wij nodigen u van harte uit de website te raadplegen.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2015 (Kamerstuk 34 475, nr. 2). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2015 en de Saldibalans van het Rijk 2015. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2015.

Tot slot wijzen wij u graag op onze publicatie Rapport bij de Nationale verklaring 2016 (Kamerstuk 34 394, nr. 3), die wij tevens vandaag publiceren. Ook deze publicatie staat op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2015.

De rapportages over de andere 21 hoofdstukken en fondsen, de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2015 (Kamerstuk 34 475, nr. 2) en het Rapport bij de Nationale verklaring 2016 (Kamerstuk 34 394, nr. 3) sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 20162.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris