Kamerstuk 34475-B-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2015

Gepubliceerd: 18 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-B-4.html
ID: 34475-B-4