Gepubliceerd: 4 oktober 2016
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34424-7.html
ID: 34424-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2016

In verband met van het wetsvoorstel goedkeuring van het belastingverdrag met Malawi dat op 19 april 2015 (Kamerstuk 34 424) is getekend wil ik u graag infomeren over de volgende ontwikkeling:

Op 19 september jongstleden ontving ik uit Malawi langs diplomatieke kanalen het bericht dat Malawi bij nader inzien twee inhoudelijke wijzigingen wil aanbrengen in het reeds getekende belastingverdrag.

Het is ongebruikelijk dat een verdrag na ondertekening nog wordt opengebroken. Met het voorstel van Malawi zou het wetsvoorstel goedkeuring van het belastingverdrag met Malawi moeten worden ingetrokken en zouden de onderhandelingen weer opnieuw moeten worden opgestart. Dit kost veel tijd met als ongewenst gevolg dat de huidige situatie van een verdragsloze situatie langer zal blijven bestaan. Derhalve heb ik in mijn reactie aan Malawi voorgesteld om, zoals gebruikelijk is, de ratificatie van het belastingverdrag af te ronden en daarnaast te gaan onderhandelen over een wijzigingsprotocol. Zodra ik een reactie vanuit Malawi over dit voorstel heb ontvangen, zal ik u hierover informeren.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes