Gepubliceerd: 28 september 2016
Indiener(s): Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34412-22.html
ID: 34412-22

52,0 %
48,0 %

VVD

CDA

Houwers

Van Vliet

CU

GrBvK

GrKÖ

Klein

SGP

PvdA

PVV

PvdD

SP

50PLUS

D66

GL


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister met het wetsvoorstel Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34 412) het wettelijk kader heeft om in te grijpen als een instelling de plicht tot het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef niet nakomt;

van mening dat de openbare uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) niet los gezien kunnen worden van zijn functie;

van oordeel dat zijn uitspraken over Koerden, Armeniërs, homoseksuelen, Joden en over het slaan van vrouwen in flagrante strijd zijn met het beginsel van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef;

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan de wet zo gauw die in werking treedt en de accreditatie van de IUR in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema