Kamerstuk 34305-11

Amendement van het lid Van Vliet dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)

Gepubliceerd: 9 november 2015
Indiener(s): Roland van Vliet (Lid-van Vliet)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34305-11.html
ID: 34305-11

38,0 %
62,0 %

VVD

SP

PvdA

PvdD

Van Vliet

PVV

GrKÖ

D66

SGP

50PLUS

Klein

GrBvK

Houwers

CU

GL

CDA


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 9 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in artikel III, onderdeel G, opgenomen artikel 29c, vijfde lid, wordt «€ 750.000.000» vervangen door: € 500.000.000.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door – een groepsentiteit van – een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten. Als gevolg van het amendement zal het aantal bedrijven dat onder de reikwijdte van het wetsvoorstel valt met naar schatting 400 toenemen.

Van Vliet