Kamerstuk 34300-B-13

Reactie op de motie van de leden Schouw en Fokke over terugdringen van bestuurlijke drukte

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 24 november 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-B-13.html
ID: 34300-B-13

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2015

De motie Schouw/Fokke1 roept de regering op goede praktijken met betrekking tot het terugdringen van bestuurlijke drukte en het democratisch inrichten van gemeenschappelijke regelingen te verspreiden. Aan deze motie is invulling gegeven via het uitbrengen van een tweetal handreikingen over de Wet gemeenschappelijke regelingen. Eén samen met de VNG over de inrichting van een gemeenschappelijke regeling2 en één met de Vereniging van Griffiers over manieren om gemeenteraden te ondersteunen bij hun rol bij de oprichting en inrichting van samenwerking.3 Voor deze laatste handreiking worden ook workshops aangeboden aan gemeenteraden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk