Kamerstuk 34264-42

Gewijzigde motie van de leden Mohandis en Segers (t.v.v. 34264, nr. 39) over onafhankelijk benoemen van nieuwe NPO-bestuurders

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 12 oktober 2015
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-42.html
ID: 34264-42
Origineel: 34264-39

90,0 %
10,0 %

Houwers

Klein

PvdD

GrKÖ

PvdA

SP

GL

D66

GrBvK

50PLUS

CDA

SGP

CU

Van Vliet

PVV

VVD


Nr. 42 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN SEGERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NPO meer taken en bevoegdheden krijgt vanuit de gewijzigde Mediawet en dat de Minister de bestuurders van de NPO nog steeds benoemt op voordracht van de raad van toezicht;

constaterende dat de raad van toezicht van de NPO een verbreding en versteviging van taken krijgt, waaronder toezicht op uitvoering van de publieke mediaopdracht en op de werkzaamheden van de raad van bestuur;

overwegende dat de raad van toezicht zoals in het hoger onderwijs het college van bestuur benoemt, zonder instemming van de Minister;

overwegende dat het onwenselijk is dat de benoeming van toekomstige en nieuwe bestuurders van de NPO een politieke aangelegenheid kan zijn en dat het daarom wenselijk is dat benoemingen rechtstreeks en alleen gedaan worden door de raad van toezicht, zonder tussenkomst van de Minister;

verzoekt de regering, mede in het licht van de hernieuwde blik op de positie van zbo's, te onderzoeken hoe de benoemingen van nieuwe NPO-bestuurders het meest onafhankelijk kunnen plaatsvinden en de Kamer hierover te informeren, voorafgaand aan de wetsbehandeling over de regionale omroepen in 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Segers