Kamerstuk 34264-40

Motie van het lid Klein over omroepverkiezingen

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-40.html
ID: 34264-40

12,7 %
87,3 %

PvdD

Van Vliet

PVV

VVD

D66

SGP

GrKÖ

CDA

50PLUS

SP

GrBvK

CU

Houwers

GL

PvdA

Klein


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nu ook in de Mediawet publieksbetrokkenheid bevorderd wordt;

overwegende dat de beste democratische legitimatie van publieksbetrokkenheid plaatsvindt door verkiezingen;

verzoekt de regering, te verkennen hoe omroepverkiezingen kunnen bijdragen aan de gewenste publieksbetrokkenheid en de Kamer voor 1-1-2017 te informeren over het resultaat van deze verkenning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein