Kamerstuk 34264-29

Motie van het lid Grashoff over afzien van de bezuiniging van 17 miljoen op de regionale omroepen

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-29.html
ID: 34264-29

16,0 %
84,0 %

Van Vliet

VVD

GrBvK

PvdA

SGP

SP

PvdD

CU

GrKÖ

PVV

CDA

D66

Houwers

Klein

GL

50PLUS


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet per 2016 een wettelijke bestuurlijke organisatie voor regionale omroepen in het leven wil roepen die de taak krijgt om invulling te geven aan de voorgenomen besparing van 17 miljoen per 2017;

van mening dat verdere bezuinigingen op de publieke omroep onwenselijk zijn;

constaterende dat het kabinet stelt dat de bezuiniging geen invloed heeft op de kwaliteit van de programmering van de regionale omroepen;

verzoekt de regering, af te zien van de geplande bezuiniging van 17 miljoen bij de regionale omroepen als blijkt dat deze ten koste gaat van de kwaliteit van de programmering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff