Kamerstuk 34264-28

Motie van de leden Rutte en Grashoff over bekendmaking achteraf van de totale kosten van een programma

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-28.html
ID: 34264-28

42,0 %
58,0 %

PVV

GL

D66

50PLUS

Houwers

GrKÖ

CU

PvdD

GrBvK

SGP

SP

CDA

PvdA

VVD

Klein

Van Vliet


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN RUTTE EN GRASHOFF

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat transparantie en publieke verantwoording bij de besteding van publieke middelen van groot belang zijn;

constaterende dat de Nederlandse Publieke Omroep nu niet vrijwillig bekendmaakt hoeveel middelen zijn besteed aan een programma;

verzoekt de regering, in overleg met de NPO in het concessiebeleidsplan op te nemen dat achteraf bekend wordt gemaakt wat een programma in totaliteit heeft gekost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte

Grashoff