Kamerstuk 34264-27

Motie van de leden Rutte en Mohandis over wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-27.html
ID: 34264-27

98,7 %
1,3 %

Klein

Van Vliet

CDA

Houwers

GrKÖ

VVD

CU

GrBvK

GL

SGP

PvdA

PVV

D66

50PLUS

PvdD

SP


Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN RUTTE EN MOHANDIS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, conform de aangenomen motie-Gesthuizen c.s. (24 095, nr. 385) middels een ministeriële regeling te komen tot een wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels van maximaal één ongeclausuleerd kavel en één geclausuleerd kavel naar maximaal vier kavels, en deze wijziging per 1 januari 2016 in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte

Mohandis