Kamerstuk 34264-22

Gewijzigd amendement van het lid Mohandis ter vervanging van nr. 14 over talentontwikkeling

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 8 oktober 2015
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-22.html
ID: 34264-22
Origineel: 34264-14

88,0 %
12,0 %

SGP

PvdD

GL

CDA

Houwers

PvdA

Van Vliet

GrKÖ

D66

CU

50PLUS

PVV

Klein

GrBvK

SP

VVD


Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel C, wordt na het laatste onderdeel een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. Onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel j door een puntkomma en van de punt aan het slot van onderdeel k door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l. het in samenwerking met publieke media-instellingen bevorderen van talentontwikkeling.

Toelichting

Het bevorderen van innovatie is een belangrijke taak van de NPO. Dat kan echter niet los gezien worden van het belang van talentontwikkeling. Innovatie en talentontwikkeling kunnen bijdragen aan een diverse, pluriforme en onderscheidende publieke omroep. Indieners beogen met dit amendement dat de NPO ook het bevorderen van talentontwikkeling tot haar taken rekent, in samenwerking met o.a. de omroepen. Hierbij gaat het om het geven van kansen aan talentvolle makers van media-aanbod bij zowel omroepen als bij externe producenten van media-aanbod. Indieners zijn van mening dat deze taak tot bevordering van talentontwikkeling vooral kostenneutraal dient te gebeuren, aangezien het vooral een impuls voor de keuze voor talent in zich heeft.

Mohandis