Kamerstuk 34264-20

Amendement van het lid Klein over de samenstelling van de genre-redacties

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 8 oktober 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-20.html
ID: 34264-20

11,3 %
88,7 %

SGP

GL

50PLUS

CU

Klein

Van Vliet

PVV

VVD

GrKÖ

D66

CDA

PvdD

Houwers

SP

PvdA

GrBvK


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel S, onder 1, wordt in de aanhef van het eerste lid «door een redactie, die als volgt is samengesteld» vervangen door: door ten minste drie redacties, waaronder één voor beeld, één voor geluid en één voor internet, die elk als volgt zijn samengesteld.

Toelichting

In de huidige wet is opgenomen dat er net- en zenderredacties zijn waarin de omroepen zijn vertegenwoordigd. Met de voorgestelde wijziging wordt het mogelijk om ook genreredacties in te richten. Door in artikel 2.56 de tekst van maar «een redactie» te noemen bestaat het risico dat de omroepen onvoldoende betrokken zijn bij de inhoud van het media-aanbod. Daarom is het voorstel te garanderen dat er ten minste drie redacties zullen worden ingesteld. Dit sluit niet uit dat het er meer worden, bijvoorbeeld ook naar genre, maar het sluit wel aan bij de huidige organisatie van de NPO waarbij ook sprake is van onderscheid naar video, radio en online.

Klein