Kamerstuk 34264-19

Amendement van het lid Klein waarmee het college van omroepen kan adviseren over bindende regelingen van de NPO

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 8 oktober 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-19.html
ID: 34264-19

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 2.14, eerste lid, wordt «artikel 2.10, tweede lid, onderdelen d, e, f, of g» vervangen door: artikel 2.10, tweede lid, onderdelen c, d, e, f, of g.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt de NPO opgedragen een aantal zaken uit te werken in bindende regelingen. Deze bindende regelingen hoeven, ook onder de huidige wet, niet te worden voorgelegd voor advies aan de omroepen, terwijl deze bindende regelingen ook (kunnen) zien en invloed kunnen hebben op de inhoud van het media-aanbod. Ter borging van een duidelijke taakafbakening tussen NPO en media-instellingen is toevoeging van onderdeel c van artikel 2.10, tweede lid, aan artikel 2.14, eerste lid, Mediawet een goede stap. De Raad van State stelt in haar advies dat de grotere en meer regisserende rol van de NPO vraagt om heldere checks & balances en dat voor de interne checks & balances in sterke mate wordt vertrouwd op interne maatregelen van de NPO zelf. Het geven van een advies door het CvO over bindende regelingen van de NPO versterkt deze checks & balances, ook vanwege de mogelijke rol van de RvT bij het geven van een negatief advies door het CvO.

Klein