Kamerstuk 34233-69

Aflopen van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 5 juli 2016
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-69.html
ID: 34233-69

Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2016

De voorhangtermijn van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb (hierna: de AMvB) loopt dinsdag 5 juli af (Kamerstuk 34 233, nr. 68). Uw Kamer heeft besloten tot een schriftelijk overleg, waarvan ik op 30 juni jl. de inbreng heb ontvangen. De hoeveelheid vragen is dusdanig dat het mij niet zal lukken om uw vragen voor het zomerreces beantwoord te hebben.

Tijdige advisering door de Raad van State is echter noodzakelijk om de AMvB nog mee te kunnen laten nemen in de polissen van zorgverzekeraars: hiervoor is het noodzakelijk begin juli uitsluitsel te geven over deze AMvB.

Indien uw Kamer van mening is dat over de voorgehangen AMvB in afwachting van de antwoorden advies aan de Raad van State gevraagd kan worden, dan ontvang ik hierover graag bericht. Ik geef u daarbij in overweging dat als gevolg van een amendement wettelijk is bepaald dat het deel van de AMvB met betrekking tot de voorwaarden aan de persoon van de verzekerde of zijn vertegenwoordiger per 1 januari 2017 in werking moet treden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn