Gepubliceerd: 25 mei 2016
Indiener(s): Michiel van Nispen , Judith Swinkels (D66)
Onderwerpen: recht rechtspraak
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34157-14.html
ID: 34157-14

54,0 %
46,0 %

GrKÖ

SP

Houwers

GL

50PLUS

VVD

Klein

GrBvK

CU

PvdA

Van Vliet

PVV

PvdD

SGP

CDA

D66


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN SWINKELS

Voorgesteld 25 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering niet wil overgaan tot het opnemen van alle verhoren waardoor het risico bestaat dat er geen beeld- of geluidmateriaal beschikbaar is indien discussie ontstaat over de inhoud van een verhoor of de wijze waarop dit is afgenomen;

overwegende dat in ieder geval discussies over verhoren van verdachten waar geen raadsman bij aanwezig was moeten kunnen worden voorkomen of beslecht door het opnemen van deze verhoren;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat in de toekomst zo veel mogelijk verhoren kunnen worden opgenomen en te beginnen bij verhoren waar geen raadsman bij aanwezig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Swinkels