Kamerstuk 34156-14

Bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

Gepubliceerd: 19 mei 2016
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34156-14.html
ID: 34156-14

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2016

Bij deze deel ik u op basis van artikel 87, tweede lid, van de Grondwet mede dat Z.M. de Koning op 14 april 2016 het initiatiefvoorstel van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (Kamerstuk 34 156) heeft bekrachtigd.

De wet is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2016, nr. 157) en treedt met ingang van 1 juli 2016 in werking (Stb. 2016, nr. 159).

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok