Gepubliceerd: 9 juli 2015
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34146-7.html
ID: 34146-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2015

Het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard is door de Eerste Kamer aangenomen (Kamerstuk 34 146, nr. 1). Onderdeel hiervan is de grondslag voor de nieuwe regeling Beleggen en Belenen.

Deze regeling wordt nu uitgewerkt, waarbij de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling Beleggen en Belenen per 1 januari 2016 wordt voorzien en deze aansluit bij de jaarlijkse verslagleggingscyclus.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker