Gepubliceerd: 13 april 2015
Indiener(s): Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34088-17.html
ID: 34088-17
Origineel: 34088-2

Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 april 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel I, onderdeel D, subonderdeel 3, wordt «artikel 6, eerste en tweede lid,» vervangen door «het eerste en tweede lid,» en wordt na «artikel 28» ingevoegd «in de grensprocedure».

2. In artikel I, onderdeel I, komt in artikel 30b, eerste lid, onderdeel k «krachtens de nationale wetgeving» te vervallen.

3. In artikel I, onderdeel S wordt «artikel f, g en h» vervangen door: artikel 8, onder f, g en h.

4. Onderdeel Z, subonderdeel 4 komt te luiden:

4. In het zevende lid (nieuw) wordt «Het eerste, derde en vierde lid» vervangen door: Het eerste, vijfde en zesde lid.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden enkele technische verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff