Gepubliceerd: 27 september 2016
Indiener(s): Foort van Oosten (VVD)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34086-35.html
ID: 34086-35

54,7 %
45,3 %

SP

Houwers

SGP

CU

GrBvK

PVV

Klein

GrKÖ

VVD

50PLUS

PvdA

D66

GL

CDA

PvdD

Van Vliet


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling de mogelijkheid biedt om een gedetineerde na het uitzitten van twee derde van de gevangenisstraf voorwaardelijk in vrijheid te stellen;

constaterende dat het vervroegd in vrijheid stellen van gedetineerden na het uitzitten van twee derde van de gevangenisstraf niet mag verworden tot een automatisme en dat in elk geval een individuele afweging moet worden gemaakt;

overwegende dat voor het maken van deze afweging het samenspel van reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bepalend is voor het advies dat aan het Openbaar Ministerie (OM) wordt gegeven ten behoeve van de vormgeving van de voorwaardelijke invrijheidstelling (vi);

roept de regering op, een onderzoek in te stellen naar het huidige systeem en de vraag of dit nog voldoet en, zo nee, zou moeten worden aangescherpt om te voorkomen dat voorwaardelijke invrijheidstelling de facto tot een automatisme verwordt, en de resultaten van dit onderzoek naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten