Gepubliceerd: 27 mei 2015
Indiener(s): Nine Kooiman
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34082-12.html
ID: 34082-12

82,7 %
17,3 %

Klein

CDA

PVV

SGP

PvdA

CU

SP

GrKÖ

Houwers

50PLUS

D66

GL

Van Vliet

PvdD

VVD

GrBvK


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 27 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slachtoffers en nabestaanden hebben aangegeven behoefte te hebben aan spreekrecht tijdens tbs-zittingen;

constaterende dat in het uitvoeringsprogramma Recht doen aan slachtoffers onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om voorafgaande aan de verlengingszitting een gesprek tussen officier van justitie en slachtoffer te organiseren;

verzoekt de regering, tevens onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het spreekrecht uit te breiden naar tbs-zittingen en de mogelijkheden om slachtoffers en nabestaanden beter te betrekken bij en te informeren over tbs-zittingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman