Kamerstuk 34000-XIII-96

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 34000-XIII nr. 41) over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 3 november 2014
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XIII-96.html
ID: 34000-XIII-96
Origineel: 34000-XIII-41

26,0 %
74,0 %

PvdA

CDA

VVD

PVV

PvdD

GL

50PLUS/Klein

CU

D66

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

Van Vliet

GrBvK

SGP


Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 4 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een mogelijkheid is om innovatiesubsidies te weigeren indien zij een inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid;

constaterende dat er innovatiegeld van de topsector Energie is uitgekeerd om de toekomstige winning van schaliegas te bevorderen;

verzoekt de regering, geen innovatiesubsidies meer beschikbaar te stellen die de winning van schaliegas of ander conventioneel gas bevorderen, zolang er een moratorium op de winning hiervan geldt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren