Kamerstuk 34000-XIII-90

Motie van het lid Ouwehand over een heffing op stikstofproductie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XIII-90.html
ID: 34000-XIII-90

17,4 %
81,2 %

Omtzigt

D66

CU

JA21

CDA

Groep Van Haga

BBB

PvdD

Volt

FVD

BIJ1

PvdA

GL

SGP

DENK

PVV

Fractie Den Haan

Ephraim

VVD

SP


Nr. 90 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat stikstofdepositie belastend is voor veel kwetsbare natuurgebieden;

van mening dat het, indachtig het «de vervuiler betaalt»-principe rechtvaardig en effectief is om de kosten van de stikstofbelasting neer te leggen bij de veroorzakers ervan;

verzoekt de regering, een heffing op te leggen aan de stikstofproductie in de veehouderij, en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand