Kamerstuk 34000-XIII-66

Motie van het lid Jacobi over traditioneel werkende herders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XIII-66.html
ID: 34000-XIII-66

70,7 %
29,3 %

VVD

PvdD

PVV

D66

SP

CU

SGP

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

GrBvK

50PLUS/Klein

Van Vliet

GL


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de traditioneel gescheperde schaapskuddes bijdragen aan de cultuurhistorie en cultuurbeleving van ons land. Zij hebben hogere kosten dan de rest van de sector, maar krijgen deze niet vergoed;

overwegende dat de extra kosten van deze traditioneel gescheperde schaapskuddes niet voortkomen uit het natuurbeheer dat ze uitvoeren, maar uit de cultuurhistorische waarde en de inzet van traditionele huisdierrassen;

overwegende dat deze traditioneel werkende schaapherders een gilde hebben opgericht voor de bescherming en instandhouding van de specifieke zeldzame schapenrassen, fokkerijkennis van deze rassen, kennisuitwisseling en opleiding van de herders en productontwikkeling/fondsenwerving, maar dat zij geen geld hebben om dit voor elkaar te krijgen;

verzoekt de regering om, dit gilde van de traditioneel werkende herders te steunen;

verzoekt de regering tevens om, middelen te zoeken voor een bijdrage in de kosten die deze traditionele herders maken om hun cultuurhistorische waarde in stand te houden in aanvulling op de bekostiging van het natuurbeheer (SNL),

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi