Kamerstuk 34000-XIII-109

Motie van het lid Klever over zuiniger omgaan met het Groninger gas

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 17 november 2014
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XIII-109.html
ID: 34000-XIII-109

9,3 %
90,7 %

Van Vliet

GrBvK

PvdA

Klein

GL

PVV

SP

D66

50PLUS

PvdD

CU

VVD

SGP

GrKÖ

CDA


Nr. 109 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning zorgen voor veel schade en overlast;

constaterende dat langlopende exportcontracten met het buitenland kennelijk verhinderen dat de gaskraan verder kan worden dichtgedraaid;

van mening dat wij zuiniger om moeten gaan met het Groninger gas en dat dit gas vooral voor de Nederlandse gasvraag moet worden gebruikt;

overwegende dat de vrijwel leegstaande lng-terminal in de Rotterdamse haven een uitstekend alternatief biedt om aan onze rol als gasrotonde te voldoen en gas door te voeren naar de ons omringende landen;

verzoekt de regering om, zuiniger te zijn met ons Groninger gas door maximaal gebruik te maken van de capaciteit van de Rotterdamse lng-terminal om aan onze buitenlandse gasleveranties te voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever