Kamerstuk 34000-XII-42

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over een lange termijnvisie op duurzame mobiliteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-42.html
ID: 34000-XII-42

28,7 %
71,3 %

CU

SP

50PLUS/Klein

CDA

PvdD

GrBvK

D66

PVV

SGP

Van Vliet

GL

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdA

VVD


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ontwikkelingen zoals de opkomst van de e-bike, elektrificatie van het autoverkeer, zelfsturende auto's, fietssnelwegen, telewerken en de vergrijzing gevolgen hebben voor de vervoersvraag, wegbenutting en de milieudruk en geluidsoverlast van het wegverkeer;

overwegende dat investeringen in weginfrastructuur worden gedaan voor tientallen jaren;

verzoekt de regering, een langetermijnvisie te maken op duurzame mobiliteit en daarbij ook de afspraken uit het energieakkoord te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren